Lokalhistorie med udvælgelse fra indholdsfortegnelse og menuer.
Redigeret og præsenteret af en udensogns
Landsogn og stationsby. Landbrugshistorisk oversigt med flere lokalområder.
Landsogn - kendt siden Kong Valdemars Jordebog 1231. Hertugdømmet Slesvig 1232 og Kongeå-skellet.
Koldinghus og Kongeåen

Danmarks slesvigske krige i lokalt perspektiv

Folkeliv, dagligdag, boliger og kultur i sognet siden 1800-tallet

En godsinspektør på Rosenholm fra Skanderup Sogn

Skanderup Efterskole som postkortmotiv, poststempel 1920. Efterskolen blev som en del af Skanderup Valgmenighed opført 1914 som "Kongeåskole".  

  Det gyldne hundredår 1870-1970 med mejerierne og besættelsestiden som sognets spejl

Skanderup og Lunderskov Andelsmejerier i Dansk Mejeristat 1931-32. Begge mejeriers bestyrere var aktive i den lokale modstandskamp.

 Vandmøller og landsbyfællesskab

Jernbane og stationsby

Lokalhistorie og Skanderup Sogn 

Koldinghus 1587 og efter branden 1812.

 

 

 

Skanderup Sogns største gård, Wissingsminde, nyopført stuehus i palæ stil 1912 (Kolding Folkeblad 13. april 1912), o. 1900 og 1995.  Et par større gårde i Skanderup, Grønvanggaard o. 1900, Mariegård formentlig 1940-45.
 
Med jernbanen fra 1866 og den sydjyske tværbane med tilhørende nybygget jernbanestation fra 1874 bliver Skanderup Sogn i stigende omfang opland til stationsbyen Lunderskov.
 
 
Postkort med poststempel 1920, Skanderup efterskole. 
T.v. for efterskolen ligger præstegården til Skanderup Valgmenighed. Ved efterskolen på det første postkortfoto er der en relativt nybygget transformatorstation, der må formodes opført o. eller lige efter 1907. Og t.h. for efterskolen ligger forstander Palle Kirks beboelse, "Avlsbygninger" over for valgmenighedskirken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
© Skanderup Sogns historie