Skanderup og Hjarup sogne er typiske landsogne, hvor landbrug i århundreder har været hovederhvervet.
Den økonomiske udvikling i sognet var et direkte udtryk for den økonomiske udvikling i Danmark som helhed.
I begge sogne kommer 1800-tallets industrielle udvikling først i form af de to stationsbyer Lunderskov og Vamdrup.
Med jernbanen fra 1866 og den heraf ledsagende industrielle udvikling blev landsbyerne opland til hver deres to stationsbyer, Hjarup til Vamdrup og Skanderup, Gelballe, Dollerup og Nagbøl til Lunderskov.
Med nederlaget til Prøjsen i 1864 og tabet af den del af kongeriget, der lå syd for Kongeåen blev Vamdrup grænsestation til Prøjsen, som senere i 1871 med Tysklands samling under Prøjsen blev den dansk-tyske grænse indtil genforeningen i 1920.
Vamdrup blev grænsestation først og fremmest fordi de syd for Vamdrup liggende områder mod Kongeå-grænsen var for sumpede til etablering af en jernbane- og grænsestation. Ved anlægget af jernbanen i 1866 - og før anlægget af den sydjyske tværbane i 1874 - var Lunderskov kun en meget ubetydelig station med et krydsningsspor og et kort læssespor. Jernbanestationen var oprindeligt en træbygning. Et rimeligt gæt kunne være 50-100 m. nord for den nuværende jernbanestation.
Før jernbanens ankomst i 1866 og etableringen af Lunderskov som stationsby var der i sognet foruden landbrugsproduktionen også det til landbruget knyttede møllerhverv i form af vind- og vandmøller.
 
Ud over dette gamle til landbruget knyttede erhverv skal der foretetages en udvælgelsesproces inden for de sekundære erhverv i sognet, der var et resultat af industrialiseringsprocessen i Danmark, der i det store og hele startede samtidig med anlæggelsen af jernbanedriften, i sognet jernbanen fra 1866 i Lunderskov.
   
Åbning af Randers-Ålborg banen 26. sept. 1869, samtidigt xylografi i Illustreret Tidende. 3 år efter åbningen af jernbanen i Lunderskov.  Der eksisterer ikke billedmateriale til Lunderskovs første stationsbygning, men her annoncering i 1874 af den stationsbygning, der blev opført dette år, og som nu er fredet. 
Der skal i sagens natur her ske en udvælgelsesproces. Kriteriet har været, at de udvalgte virksomheder skal have været af en passende betydning beskæftigelsesmæssigt i sognet. 
Vil man sammenligne de historisk fremdragne virksomheder med et aktuelt billede af registrede erhvervsvirksomheder i Lunderskov er det også muligt på dette Krak Virksomhedsregister.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danmarks første jernbanestrækning var mellem København og Roskilde, etableret 1847.
   
© Skanderup Sogns historie