Hjarup Mejeri blev oprettet som andelsmejeri året efter Skanderup Mejeri, i 1889,  men begyndte allerede i 1885 som fællesmejeri.  Dette mejeri lå på Hjarup Byvej 6 og hed Mejeriet Enghavegård.
22. december 1893 kan man i Jyllands-Posten læse, at Hjarup Mejeri er blevet nomineret i den bedste tredjedel på en smørudstilling, hvor der deltog ”75 Mejerier, hvoraf 7 Herregaardsmejerier, 68 Andels- og Fællesmejerier …” 7. marts 1914 er der meddelelse om, at Hjarup Mejeri sammen med 2 andre mejerier har fået sølvmedalje for ”Ost af Sødmælk”.  
Mejeriet blev arkitekttegnet og ombygget i sin nuværende skikkelse i 1915.  
I 1918 anføres det, at mejeriet havde ”45 leverandører med 550 køer” . Hjarup Mejeri har sammenlignet med Skanderup og Lunderskov været klart det mindste, både efter antallet af leverandører og antallet af køer. Antallet af køer per leverandør har svaret ca. til Skanderup Mejeri, altså blandt de største besætninger per leverandør, hvor der sammenlignes med mejerier, der var involveret i deling mellem søndagshvilende og ikke-søndagshvilende mejerier. 
Formand for mejeriet fra start som andelsmejeri var folketingsmand A. Jessen, 1888-1915, som blev efterfulgt af proprietær J. Thomsen, Thomasminde. Mejeribestyrer fra 1912 var Martin Jensen. 
Simon Simonsen, der er født og opvokset på Skanderup Nørregaard, overtog i 1949 gården Wissingsminde med mælkelevering til Hjarup Mejeri, hvor han blev mejeriformand i 1955, indtil mejeriet lukkede i 1978. 
Det var iflg. sønnen, Jens Simonsens utrykte erindringer et klart økonomisk plus at levere mælk til Hjarup Mejeri i stedet for til Skanderup eller Lunderskov Mejeri, hvor striden om søndagshvile har gjort dem begge uøkonomiske i drift. I det mindste i forhold til Hjarup Mejeri, der på trods af konkurrencen fra de søndagshvilende Bastrup og Lunderskov Mejeri klarede sig rigtig godt driftsmæssigt. Af de samtidige kommentarer i dags- og fagpressen ses det tydeligt, at Hjarup Mejeri stod stærkt i ikke mindst osteproduktionen. 
Alle tre mejerier, Skanderup, Lunderskov og Hjarup Mejeri blev ofre for den stordriftsrationalisering, der startede med Mejeriselskabet Danmark, MD, som efter en periode med mange små andelsmejerier fra 1882 indtil 1960-70’erne overtog et stagnerende mejerimarked, hvor de små, traditionelle andelsmejerier efterhånden forsvandt, blev udkonkurreret. 
MD blev dannet i 1970 og tog i 1988 navneforandring til MD Foods. Fusionen med det svenske Arla til det internationalt orienterede Arla Foods 2000-2010 fuldbyrdede processen fra de mange små andelsmejerier til det ene og stort set totalt dominerende mejeriselskab.
I denne proces forsvandt så også det ellers rentable, lille andelsmejeri i Hjarup i 1978. Formanden for mejeriet, Simon Simonsen, Wissingsminde var tilhænger af stordriftstendensen med MD.
   
 
 
 
 
 
   
© Skanderup Sogns historie