Ved udgravninger på Dollerupgård blev der gjort interessante arkæologiske fund i 1989-90 og i 2004.
Arkæologerne tolkede oprindeligt deres fund som en enligt beliggende vikingegård, placeret for sig selv på et næs ud mod Drabæk Mølleå. Med udgravningerne i 2004 ved vi nu, at det ikke er en enkeltgård, men at det drejer sig om en hel landsby, bestående af mindst tre gårde.
Se nogle fund og rekonstruktioner. Man kan se grubehusene som grå markeringer på tegningen, der er en vikingemaske, et smykke, og der har formentlig ud over grubehuse været to gårde.
   
© Skanderup Sogns historie