Der bliver etableret jernbaneforbindelse gennem landbyen Lunderskov i 1866. Annonceringen af dette anlægsarbejde ser man fra 1863.
 
Med tabet af hertugdommerne Slesvig og Holsten i 1864 blev der behov for at anlægge en eksporthavn til fremme af Danmarks handel med landene ved Nordsøen, d.v.s. England og de nordiske lande.
Det blev besluttet, at denne skulle ligge i Strandby, der nu er en bydel i Esbjerg. Havnen blev etableret 1868. Se Dagbladet København 21. febr. 1865, hvor det hedder: "At Indenrigsministeren har forelagt Rigsdagen et ... Lovforslag ..., at der skal anlægges en jernbane mellem Vamdrup ... og Strandby paa Jyllands Vestkyst." Der så bliver til Esbjerg.
Det hedder videre i samme avisartikel, at der var 3 muligheder: "Vamdrup, der er Endestation for den østjydske Bane, Landsbyen Lunderskov ... eller endelig Veile."
Der gives i avisartiklen udtryk for, at valget af Lunderskov ville gøre banestrækningen kortere, men med større anlægs- og driftsomkostninger end ved valget af Vamdrup, der i stedet for etablering af en sidebane ville være en fortsættelse af "den jydske Jernbane."
Forbindelsen blev med indvielse 3. okt. 1874 til Lunderskov-Esbjerg-banen, en del af den vestjyske længdebane, altså valg af Lunderskov i stedet for Vamdrup og Vejle. 
1874 stationsbygningen ud mod baneterrænet i 1905. Og ud mod Store- og Jernbanegade 1910.
 
   
© Skanderup Sogns historie