Elektricitet
I 1870'erne opfinder amerikaneren Thomas Edison jævnstrømsgeneratoren og den første brugbare el-pære.
Forudsætningen var H. C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen i 1820.
I 1886 bygger George Westinghouse et elektricitetsværk, der leverer vekselstrøm. Vha. transformatorer kan det laves om til højspænding og transporteres langt med lille energitab.
Nedlægning af el-kabler i Odense o. 1900 En typisk elmast til almindelig elforsyning Elmast til højspænding
De første danske elektricitetsværker finder man fra 1890’erne. Før og o. 1900 var der private og mindre elektricitetsværker både i byer og på landet.
I landsognene omkring Kolding oprettedes en del jævnstrømsværker, der i en årrække leverede elektricitet til forbrugerne, indtil antallet af forbrugere og dermed elektricitetsbehovet
nødvendiggjorde en udvidelse af produktionsanlæggene med vekselstrømsgeneratorer og transformatorer, så det blev muligt at forsyne fjernere liggende forbrugere.
Man kunne også tilslutte sig et højspændingsanlæg, som her på egnen var Kolding Oplands Højspændingsforsyning (KOH), der 1911-12 startede levering til oplandet.
Overgang til vekselstrømsforsyning fandt sted fra 1919 til begyndelsen af 1960erne.
I 1905 er der oplysninger om, at der fandtes 43 offentlige elektricitetsværker i alt, heraf 8 i Kbh., 12 i provinsbyer og 23 i landdistrikter.
Lokalt kendes Hjarup Andelselektricitetsværk 1917-39, Kolding Elektricitetsværk oprettedes 1897
Mangel på petroleum 1914-18 medførte et spring i elektrificeringen.
 
Telefon
KTAS Kjøbenhavns Telefonselskab blev oprettet 1881, kun få år efter Graham Bells opfindelse af telefonen i 1876. 
I 1895 sluttede 17 små, lokale, private telefonselskaber sig sammen til Jydsk Telefon med hovedsæde i Aarhus. Det skete ca. tyve år efter telefonens opfindelse i USA af Graham Bell.
Telefonselskabet Jydsk Telefon A/S blev oprettet i 1895 og eksisterede frem til det i 1995, sammen med en række øvrige regionale teleselskaber, blev fusioneret ind under Tele Danmark. Selskabet havde fra år 1900 til 1995 monopol på telefondriften i Jylland.
En KTAS telefonmast Telefonmast, der føres ind til en gård, akvarel fra 1923
 
   
© Skanderup Sogns historie