(u.d.). Hentet fra En anden beretning om LM, især bådene, http://www.mysigma.dk/lm16/page_LM_his.html.

(u.d.). Hentet fra Folketællingen 1940.

(u.d.). Kirkebøger.

1814-anordningerne. (u.d.).

Adriansen, I. (2012). Smag på Sønderjylland Madkultur uden grænser. Gyldendal: Sønderjyllands Museum.

Aktuel Naturvidenkab 6. (2006).

Andersen, R. (2006). Koldingbogen 2006 Lunderskov Kommunes historie. Hentet fra Kolding Stadsarkiv: https://stadsarkiv.kolding.dk/administrator/components/com_koldingbogen/media/34fe04f3dfb54fd544a605101cf3d3ef-2006-Lunderskov-Kommunes-historie.pdf

Andersen, R. (2006). Lunderskov Kommunes historie. Koldingbogen .

Anst Herreds Tingbog 1679-81 og 1682-83. (u.d.).

Anst Herreds Tingbog 1679-81 og 1682-83. . (u.d.).

Arkiver, S. (u.d.). Folketællinger http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_folketallinger.

Asschenfeldt-Birkebæk, C. (1966). Fra grænsestation til industriby. Vamdrup: Vamdrup Kommune. Mogens Jessens bidrag.

Avisartikler og -annoncer. (u.d.). Kolding Folkeblad.

Avisartikler og -annoncer. (u.d.). Jyllands-Posten.

Avisartikler og -annoncer. (u.d.). Folkebladet Sydjylland.

Birkebæk, C. A. (1968). Egnen omkring Kongeåens kilder.

Bruhn, V. (1866). Erindringer fra Elisalund.

Busck, S. (2011). Et landbosamfund i opbrud Sundby Mors 1600-1800. Aarhus: Aarhus Universitet.

Bøge, K. (u.d.). Ansat på LM Glasfiber, fabrikant.

(u.d.). Chr. 5.'s Danske Lov http://bjoerna.dk/DL-1683-internet.pdf.

Christensen, C. V. (1894). De jyske Kirkebøgers Bidrag til Belysning af Krigen 1657-59 . . Historisk Tidsskrift, Bind 6, Række 5.

Christensen, I. A. (u.d.). Anden slesvigske krig 1864. Forhistorie, forløb og følger. Sønderborg Slot, Tøjmuseet, pdf-udgivelse, http://www.museum-sonderjylland.dk/siderne/Det-sker/documents/1864-Dansk.pdf .

Christensen, T. (1995). Danmarks Befrielse 1945-1995. HJV.

Christensen, T. (2009). Koldingegnens selvejerbønder . Hentet fra http://www.kolding.dk/pdf/20091119132712.pdf.  

Christensen, Thomas. (1996). Skanderup Sogns historie.

Clemmensen, N. (2011). Konflikt og konsensus i kommunen.

Cohen, A. D. (1851). Krigen i Aarene 1848,1849, 1850 og de faldnes Minde.

Cohen, W. (1865). Krigen 1864 de faldnes Minde.

Dagbladet Ringkøbing Skern. (u.d.). http://dagbladetringskjern.dk/videbaek/moellen-og-manden-har-vaeret-med-fra-vindmoelle-eventyrets-start.

Dahlerup, T. (1981-82). Om tienden. Fortid og Nutid.

Danicum, D. (1932-2009). Danmarks Riges Breve http://diplomatarium.dk/. Det danske Sprog- og Litteraturselskab.

Danielsen, N.-B. (2013). Werner Best.

Danmarks befrielse 1945-1995: om modstandskampen i Andst, Lunderskov og Vamdrup. (1995). Hjemmeværnskompagni nr. 3221, 1995.

Danmarks Kirker, Nationalmuseet, Skanderup Kirke (pdf)

Danmarks Statistik. (u.d.). Folketal efter byområde http://www.statistikbanken.dk/bef44.

Danmarks Vindmølleforening. (2016). http://www.dkvind.dk/html/arrangementer/filer/aarsmode_firmastandhaefte.pdf.

Diplomatarium Danicum. Danmarks Riges Breve . . ( (1932-2009)). Hentet fra Det danske Sprog- og Litteraturselskab.: http://diplomatarium.dk/

DR Nyheder. (u.d.). https://www.dr.dk/nyheder/penge/lm-wind-power-er-solgt-11-milliarder.

Ekstrabladet. (1.. juli 2016).

Eliasen, P. (1910 / 1973). Kolding fra Middelalder til Nutid I-II.

Eliassen, P. (. (1926). Kongeaaen. . Kolding: Konrad Jørgensens Bogtrykkeri.

Ellbrecht, G. (1918). Danske Mejerier bd. 4.

Energinetdk. (u.d.). http://www.energinet.dk/DA/KLIMA-OG-MILJOE/Miljoerapportering/Termisk-produktion/Sider/Termisk-produktion.aspx.

Energistyrelsen om vindenergi. (u.d.). https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi.

Energistyrelsen, pjece om vindenergi. (u.d.). http://naturstyrelsen.dk/media/132212/videnblad_hvorfor_vindendergi_web1.pdf.

Energy Supply. (u.d.). http://www.energy-supply.dk/article/view/219256/vingeproducent_taet_pa_salg#.WDS_JIWcE5s.

Erhvervsstyrelsen, Virksomhedsoplysninger og -registre. (u.d.). https://erhvervsstyrelsen.dk/virksomhedsoplysninger-og-registre.

Erhvervsstyrelsen, virksomhedsregister. (u.d.). Hentet fra Virk Data: https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=76490511&soeg=lm+wind+power&type=Alle

(u.d.). Erindringer fra befrielsen http://www.befrielsen1945.dk/erindringer/indsendte/118.html.

Flere. (??). Koldinghus. Hentet fra Koldinghus: http://www.koldinghus.dk/om-koldinghus/koldinghus-historie.htm

Folkeblad. (27. maj 1995). Kolding.

Folkebladet Sydjylland. (u.d.).

Folketal efter byområde. (u.d.). Hentet fra Danmarks Statistik: http://www.statistikbanken.dk/bef44.

Folketællinger. (u.d.). Hentet fra http://www.sa.dk/

Folketællinger. (1940). Hentet fra Folketællingen 1940: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=227859#227859,43020715

Danmarkshistorien.dk. Hentet fra Danmarkshistorien: http://danmarkshistorien.dk/

Forhandlingsprotokoller, Skanderup Sogn. (1842-1954). (u.d.).

Forskningsinstitut, N. (u.d.). Danmarks Stednavne http://danmarksstednavne.navneforskning.ku.dk/.

Fortid og Nutid. ( 2001). https://tidsskrift.dk/index.php/fortidognutid/article/view/49604/91949.

Frandsen, K.-E. (1983). Vang og tægt. Dyrkningssystemer i Danmarks landsbyer 1682-83. Aarhus: Aarhus Universitet.

Frich, J. P. (20. februar 2011). Berlingske Tidende, Buiseness. http://www.business.dk/industri/den-forgiftede.

(u.d.). Frihedsmuseets Modstandsdatabase http://modstand.natmus.dk/.

Fyens Stiftstidende. (u.d.).

Gade, S. O. (2011). Toldstrup.

(u.d.). Gamle vejvisere Kolding http://www.kolding.dk/stadsarkiv/0062084.asp?sid=62084 .

Geheimearchivets Aarsberetninger. Kjöbenhavn, 1856-1858. Samling af danske kongers håndfæstninger. (1974).

Grænseforeningen. (u.d.). Hentet fra Ribe brevet: ttp://www.graenseforeningen.dk/?q=node/4695

Gyldendal, Den Store Danske om NEG Micon. (u.d.). http://denstoredanske.dk/Erhverv, _karriere_og_ledelse/Erhvervsliv/Erhvervsvirksomheder/NEG_Micon.

Gå til modstand, Beretninger fra Besættelsen (1961).

Hansen, H. L. (1969). Nogle undersøgelser over forhold i Skanderup Sogn. Fra Ribe Amt 1969, s. 177-226.

Hansen, L. M. (1994). De overlevende - Brusk Herred anno 1660. Koldingbogen.

Hansen, S. A. (1984). Økonomisk vækst i Danmark, bd. 1 og 2. Akademisk Forlag.

Hansen, T. (2010). Min barndomsvej Klebækvej minder i ord og billede. Lunderskov: Lokalhistorisk Arkiv Lunderskov.

Hartkorns Extract for Anst Herred. (1844).

Historie/Jyske Samlinger, B. 4. (1917). Tingsteder og Retsdage http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/ho/ho_4rk_0003-PDF/ho_4rk_0003_75574.pdf.

Historisk folketal på sogne . (u.d.). Danmarks Statistik.

Historisk samling fra besættelsestiden Arkivregistrant http://www.hsb.dk/pdf_hsb/Registrant%20for%20HSB%20PUBLIC.pdf.

Historisk Tidsskrift, f. f. (u.d.). https://tidsskrift.dk/index.php/historisktidsskrift/article/view/32110/61948.

Hjemmeside for Intercamp A/S. (u.d.). http://www.intercamp.dk/pages/webside.asp?articleGuid=38337.

Hjemmeside for vindmøller. (u.d.). http://drømstørre.dk/wp-content/wind/miller/windpower%20web/da/pictures/windrush.htm.

HJV. (1995). Danmarks Befrielse 1945-1995.

Holst, J. (2016).

Honoré, P. J. (2007). Trommer og jernbanesabotagen http://www.befrielsen.dk/images%20kommentarer/Trommer%20og%20jernbanesabotagen.pdf.

http://modstand.natmus.dk/Forside.aspx. (u.d.). Modstandsdatabasen. Frihedsmuseets modstandsdatabase. Nationalmuseet, Frihedsmuseet.

(u.d.). http://runeberg.org/trap/3-5/0812.html.

http://slagtermuseet.dk/koedfoderfabriken-daka-lunderskov/. (u.d.).

(u.d.). http://www.befrielsen.dk/images kommentarer/Trommer og jernbanesabotagen.pdf.

http://www.daka.dk/dk/daka/om-os/. (u.d.).

Hvidt, K. (1971). Chr. 5.'s Danske Lov http://bjoerna.dk/DL-1683-internet.pdf. .

Hvidt, K. (1971). Flugten til Amerika. Aarhus: Jysk Selskab for Historie.

Hæstrup, J. (1959). Hemmelig alliance 1-2.

Sognekort, Skanderup. Hentet fra https://collab.au.dk/: https://collab.au.dk/DPBlibfile/sognekort/Documents/3206.jpg. (1939).

Ingeniøren. (u.d.). https://ing.dk/artikel/lm-wind-power-solgt-amerikansk-gigant-187444.

Ingeniøren. (u.d.). https://ing.dk/artikel/blaesten-gar-frisk-3861.

Ingeniøren. (u.d.). https://ing.dk/artikel/amerikanske-skatteregler-truer-eksport-af-vindmoller-23356.

Ingeniøren. (u.d.). https://ing.dk/artikel/200-molleejere-risikerer-vinge-haveri-3552.

Ingeniøren 21. juni 2016. (u.d.). https://ing.dk/artikel/lm-windpower-bygger-verdens-laengste-vindmoellevinge-185073.

Jensen, I. K. (2014). Mænd i modvind.

Jensen, J. V. (1908-1923). Den lange Rejse.

Jensen, P. W. (1991). Kære fætter.

John T. Lauridsen Fund og Forskning, B. 3. (1997). UNDERGRUNDSPRESSEN" I DANMARK 1940-45. SAMLINGER. LITTERATUR 1.

John T. Lauridsen, J. K. (2012). Werner Bests korrespondance med Auswärtiges Amt og andre tyske akter vedrørende besættelsen af Danmark 1942 - 1945, bd. 1-10.

Jonge, N. (1777). Danmarksbeskrivelse, Koldinghus Amt, . Hentet fra http://www.h58.dk/Jonge_dk/Koldinghus-Amt.pdf.

Jonge, N. (1777). Danmarksbeskrivelse, Koldinghus Amt, http://www.h58.dk/Jonge_dk/Koldinghus-Amt.pdf.

Jyllands-Posten. (u.d.).

Jyske Lov http://www.kb.dk/export/sites/kb_dk/da/nb/tema/jyske_lov.pdf, http://www.bsb-muenchen-digital.de/~web/web1003/bsb10036730/images/index.html?digID=bsb10036730&pimage=1&v=pdf&nav=0&l=de.

JyskeVestkysten den 21. november 2009, Marty Wilde, http://lmklubben.dk/home.html. (u.d.).

Kilder til vindmøllehistorie i Danmark. (u.d.). http://moelleforum.dk/index.php/danske-moller/kilderne-til-danske-moller-historie.

Kildevang, J. P. (20. februar 2011). avisen.dk De forgiftede. http://www.avisen.dk/forgiftede-ansatte-har-diarre-allergi-eksem_142006.aspx.

Kirchhoff, H. (2001). Samarbejde og modstand under besættelsen.

Kirkebøger. (u.d.).

Knudsen, G. (1919). De danske matrikler og deres benyttelse ved historiske undersøgelser. Særtryk af Fortid og Nutid, bd. 2.

Knudsen, H. (1924). Selvejerbønder i Koldinghus Rytterdistrikt. Historie/Jyske Samlinger, Bind 4. række, 4. .

Kolding Avis. (u.d.).

Kolding Folkeblad. (u.d.).

Kolding Folkeblad. (17. maj 1983).

Kolding Folkeblad. (27. maj 1995).

Kongeriget Danmark, 3. udgave, 5. Bind. . (1898-1906). Trap. .

Korsgaard, O. (1924). Folkeliv i Skanderup Sogn. Fra Ribe Amt, s. 107ff.

Kraks Vejviser. (Forskellige).

Kristensen, H. S. (2011). Straffelejren.

Kristiansen, A. (2018). Skanderup Efterskole Skanderup Ungdomsskole Skanderup Efterskole. Lunderskov og Omegns Lokalhistoriske Arkiv.

Kroman, E. (1936). Kong Valdemars Jordebog.

Kronens Skøder paa afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark fra Reformationen til Nutiden, bd. 1-5 . (1892-1955). København: Rigsarkivet.

Kulturarvstyrelsen. (u.d.). Fund og fortidsminder, http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Kort/?bbox=518543.8683463,6142899.0657673,525223.8683463,6149579.0657673&point=521883.8683463,6146239.0657673.

Kuml. (2011). Federmesser-gruppen i Danmark.

Larsen, H. (u.d.). Fællesskabet i Ribe Amt i det 17. Aarhundrede. . Fra Ribe Amt, s. 475-504.

Larsen, K. S. (u.d.). LM Camping 1966-69.

Lembourn, H. J. (1961). Gå til modstand.

Lings, N. C. (u.d.). utrykte erindringer fra tiden i Lunderskov 1920-64.

LM Wind Power History. (u.d.). http://www.lmwindpower.com/en/about/history.

LM Windpower, http://www.lmwindpower.com/en/about/history. (u.d.).

LMklubben. (u.d.). http://lmklubben.dk/home.html.

LM-klubben om konstruktør Bent Juhl Andersen, 1 og 2. (u.d.).

LM-klubben, Portræt af et værft, især om fritidsbådene, http://lmklubben.dk/onewebmedia/LM%20Historie.pdf. (u.d.).

Lokalarkiver. (u.d.). https://arkiv.dk/.

Lorentzen, E. (u.d.). Ejnar A. Lorentzens søn.

LÆGDSRULLER. (2012). SOGNEFORTEGNELSE 1789 - 2012. Rigsarkivet.

Michaelsen, P. M. (u.d.). Utrykt beretning om ostegrosserer Peter Michaelsen, Lunderskov.

Miljøministeriet. (u.d.). Historiske kort på nettet, http://arkiv.kms.dk/mpn/mpnxy.aspx?x=521322&y=6147177.

 Modstandsdatabasen.

Moe, C. J. (1926). Oplevelser.

Museum, L. A. (u.d.). http://www.lilleaamosemuseum.dk/?Istiden:De_f%F8rste_mennesker.

Møller, M. (2009). Mogens Fog: Fra modstandshelt til landsforræder.

Møller, M. (2012). Hvem er Nielsen?

Nationalmuseet. (u.d.). Danmarks Kirker http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Ribe_2541-2579.pdf.

Nationalmuseet. (u.d.). http://natmus.dk/historisk-viden/temaer/klima-i-historien/istid-med-store-klimaskift/de-foerste-mennesker/.

Nellemann, A. (1975 ). Skoleminder Et Erindringsskrift af Peter Nissen forhen Lærer i Gelballe. Vejle Amts Årbog, s. 9-43.

Nellemann, A. (1977). Skoleminder Et Erindringsskrift af Peter Nissen forhen Lærer i Gelballe. Vejle Amts Årbog, s. 7-50.

Nielsen, N. S. (1971). Jyske Lov. http://www.kb.dk/permalink/2006/manus/41/dan/.

Nissen, P. (u.d.). Erindringer, førstelærer ved Gjelballe Skole. Vejle Amts Årbog 1975-77.

Noack, J. P. (u.d.). Aage Trommer: Modstandsarbejde i nærbillede. Det illegale arbejde i Syd- og Sønderjylland under den tyske besættelse af Danmark 1940-45. Odense University Studies in History and https://tidsskrift.dk/index.php/historiejyskesamling/article/view/15826/30339. Historie/Jyske Samlinger, Bind Ny række, 10 (1972 - 1974) 3 https://tidsskrift.dk/index.php/historiejyskesamling/article/view/15826/30339.

Nordby, I. (1990). Var vi også med? Kirken under besættelsen 1940-45. Odense.

Nordisk Forskningsinstitut. (u.d.). Danmarks Stednavne. http://danmarksstednavne.navneforskning.ku.dk/.

Olesen, V. A. (1992). Skanderup Valgmenighedskirke. Hentet fra http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Ribe_2580-2582.pdf

Politiken. (u.d.).

Pouls Bjerge, T. J. (1938). Danske Vider og Vedtægter i 5 bind.

Proff Nøgletal The Buiseness Finder. (u.d.). https://www.proff.dk/.

provinsregistre, F. å. (u.d.). Kraks Vejviser.

Provst J. Nissen, B. (u.d.). https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/viewFile/76676/110650. Hentet fra foredrag i Vamdrup i 1904: https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/viewFile/76676/110650

Referatet fra Wannsee-mødet, den 20. januar 1942.

Ribe brevet. (u.d.). Grænseforeningen.

Rigsarkivet. (1892). Kronens Skøder bd. 1-5.

Rigsarkivet. (u.d.). Kong Valdemars Jordebog. Hentet fra Kong Valdemars Jordebog: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/44

Rüde, J. (1995). Vonsild Kirkebog 1659-1708. Hentet fra http://vonsilds-slaegter.dk/431_de-skrivek.htm.

Schmidt, A. F. (1925). Skanderup Sogn I-II.

Simonsen, J. (2018). Fra fæstebonde til farmer. Forlaget Kahrius.

Simonsen, J. (u.d.). Lidt om Skanderup Nørregaard og Wissingsminde. Upubliceret.

Simonsen, N. (2014). Bøgerne månen og hendes firehjulstrækker . Asger Schnacks Forlag.

Skouboe, F. (u.d.). Om LM.

Skovgaard, A. (u.d.). Direktør i LM Glasfiber 1987-2001.

Skrubbeltang, F. (1952). Den danske husmand. Kbh.

Sogneforhandlingsprotokoller for Skanderup Sogn 1842-1954.

Statistik, D. (u.d.). Historisk folketal på sogne http://www.dst.dk/websites/explorer/emner/Befolkning-og-valg/Befolkning-og-befolkningsfremskrivning/folketal/feb-2012-folketal-paa-sogne-historisk/index.html#story=0.

(u.d.). Statsministeriets hjemmeside, Fogh og besættelsen http://www.befrielsen1945.dk/temaer/efterkrigstiden/offentligdebat/kilder/kilde0.html.

Steenstrup, J. (1874). Studier over Kong Valdemars Jordebog http://www.archive.org/stream/studieroverkong00steegoog/studieroverkong00steegoog_djvu.txt.

Tidsskrift, O. F. (u.d.). Kongelev og krongods http://www.historisktidsskrift.dk/pdf_histtid/100_2/257.pdf.

Tingsteder og Retsdage . (u.d.). Historie/Jyske Samlinger, B. 4. (1917). . http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/ho/ho_4rk_0003-PDF/ho_4rk_0003_75574.pdf.

Toldstrup, J. (1963). Uden kamp ingen sejr.

Trap. (1898-1906). Kongeriget Danmark, 3. udgave, 5. Bind.

Trommer, A. (1971). Jernbanesabotagen i Danmark.

Trommer, A. (1973). Modstandsarbejde i nærbillede.

Valgmenighed, S. (u.d.). Skanderup Valgmenigheds Historie, . (u.d.). Hentet fra http://www.skanderup-valgmenighed.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=9.

Veterancampingdk. (u.d.). http://www.veterancamping.dk/index.php/ct-menu-item-8.

Virk Data. (u.d.). https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=76490511&soeg=lm+wind+power&type=Alle.

Virk Data. (u.d.). https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=76490511&soeg=lm+wind+power&type=Alle.

Aarsberetninger, G. . ((1856-58). ). Samling af danske kongers haandfæstninger og andre lignende acter.

 

 

 

   
© Skanderup Sogns historie